İyonik Katılar

İyonik Katılar

İyonik Katılar İyonik katıları oluşturan zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvvetleridir. İyonik katılarda genellikle anyonlar katyonlardan daha büyüktür. Bu nedenle iyonik katılarda anyonların oluşturduğu boşluklara katyonlar yerleşmiştir. İyonik bileşikleri bir arada tutan güçlü etkileşimler olduğu için iyonik bileşikler serttir. İyonik katıların erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. İyonik katılar elektriği iletmezler. Suda çözündüklerinde veya eritildiklerinde elektriği iletirler. İyonik katıların örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı olabilir. NaCl (Görsel 4.2.3), CsCl, ZnS, MgO, CaF2 bileşikleri iyonik katılara örnektir.

Devamı