HİDROJEN BAĞI

HİDROJEN BAĞI

Sıvı hâldeki suyun sıçrama, akma, damlama, birikme şeklindeki davranışı karmaşa gibi görünse de aslında bir düzenin işaretidir. Suya bu özellikleri veren hidrojen bağıdır. Bu bağ ayrıca proteinlerin dizilişini ve yapısını düzenleyerek yaşamın organize olmasını sağlar. Hava sıcaklığı hızla değişse de suyun sıcaklığı yavaş yavaş artar ya da azalır. Suyun sıcaklığı havadaki sıcaklık değişimi kadar hızlı değişseydi insan vücudunun yaklaşık % 70’i su olduğu için bu değişim en çok bizi etkilerdi. Hava ısındığında ateşimiz yükselir, hava soğuduğunda donardık. Suyun bu özelliği yanında, sıvı hâlinin katıya göre daha yoğun olması, iyi bir…

Devamı