KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

ELEMENT Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir: • Tek tür atomdan oluşur. • Saf maddedir. • Homojendir. • Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi). • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. • Sembollerle gösterilir. (Tablo 1.3.1). • Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen). • Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 (Görsel 1.3.1) gibi çok…

Devamı