LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ Donmuş karbon dioksite kuru buz denir. Kuru buzun kaynama noktası -78 o C olup oda koşullarında katı hâlden sıvı hâle geçmeden gaz hâle geçer (süblimleşir). Oda koşullarında gaz hâlinde olan CO2 kuru buz hâline nasıl getirilir? CO2 apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir. Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin yükleri, elektriksel alan uygulanması veya taneciklerin çarpışması neden olabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yükle yüklenir. Bu durumda molekülde geçici dipol…

Devamı

METALLER

METALLER

Metaller, periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. 1A grubunda elementler, 3A grubunda bor hariç 1A, 2A, 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementleri metaldir. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundururlar. Sodyum, magnezyum, alüminyum, platin metallere örnek verilebilir. (Görsel 2.3.1 ve görsel 2.3.2) Metallerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. • Oda sıcaklığında civa hariç katı hâldedirler. • Isıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. • Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir. • Kendi atomları arasında metalik bağ bulunduğundan genellikle sağlam yapılıdırlar. • Erime…

Devamı

BOHR ATOM MODELİ ve ONA KARŞI BAKIŞ

BOHR ATOM MODELİ ve ONA KARŞI BAKIŞ

Havai fişeklerden (Görsel 2.1.8) yayılan renkli ışıklar nasıl oluşur? Alevin üzerine bir miktar yemek tuzu döküldüğünde alev rengi sarıya dönüşür. Alev renginin sarıya dönüşmesi ve havai fişeklerde görülen renkli ışıkların nedeni farklı elementlerin ısıtıldıklarında farklı frekanslarda ışın yaymasıdır. Kalsiyum ve stronsiyum bileşikleri alevin rengini kırmızı, bakır bileşikleri yeşil, potasyum bileşikleri menekşe rengine dönüştürür (Görsel 2.1.9). Elementlerin alev rengi üzerinde yaptığı değişiklikler (alevin rengini farklı renklere dönüştürmesi) maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Platin tel alev rengi gözlemlenecek çözeltiye daldırılarak aleve tutulduğunda çözeltideki atomlar alevden ısı alır. Bir maddenin ısı enerjisini…

Devamı