İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI

İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI

İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken aşağıdaki sıra izlenir: 1. Önce pozitif yüklü iyon (katyon), sonra negatif yüklü iyon (anyon) yazılır. 2. İyonik bileşiklerde alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısına eşittir ve toplam yük sıfırdır. Bileşik formülü yazılırken yükler toplamının sıfır olmasını sağlamak için anyon ve katyonlar en küçük sayı ile çarpılır. Al3+ O2- den oluşacak bileşikte yükler toplamının sıfır olması için 2 Al3+ iyonu ile 3 O2- iyonunun bir araya gelmesi gerekir. Bileşiğin formülü Al2O3 şeklinde yazıldığında 2 (+3) + 3 (-2) = +6 + (-6) =0…

Devamı

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

ELEMENT Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir: • Tek tür atomdan oluşur. • Saf maddedir. • Homojendir. • Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi). • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. • Sembollerle gösterilir. (Tablo 1.3.1). • Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen). • Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 (Görsel 1.3.1) gibi çok…

Devamı