Apolar Kovalent Bağ

Apolar Kovalent Bağ

Apolar Kovalent Bağ H2 gibi aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağa apolar (kutupsuz) kovalent bağ denir. Aynı tür atomların elektronegatiflik değerleri aynı olduğundan ortak kullanılan elektronlar her iki atom tarafından eşit çekilir (Görsel 3.3.8). Elektron yük yoğunluğu eşit dağıldığı için kutup oluşmaz bu nedenle kutupsuz yani apolar kovalent bağ denir. Apolar kovalent bağ içeren moleküllere; N2, O2, Cl2 örnek verilebilir.

Devamı

ATOM

ATOM

ATOM Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine atom denir. Atomlar proton, nötron ve elektron gibi daha küçük taneciklerden oluşmalarına rağmen fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamaz. Ancak nükleer yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Proton, nötron gibi tanecikler çekirdekte; elektronlar ise elektron bulutunda yer alır. Atom çapı elektron bulutu da dâhil olmak üzere yaklaşık 10-8 cm, çekirdeğin çapı ise yaklaşık 10-12 -10-13cm kadardır. Atomlar boyutlarının çok küçük olması nedeniyle optik mikroskoplarla görüntülenemez ancak elektron mikroskobu gibi araçlarla görüntülenebilir. Metaller (K, Fe, Cu, Au, Na….) ve soy gazlar (He,…

Devamı