İYONİK BILEŞİKLERİN ÖRGÜ YAPISI

İYONİK BILEŞİKLERİN ÖRGÜ YAPISI

İYONIK BILEŞIKLERIN ÖRGÜ YAPISI İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramı karıştırılmamalıdır. Çünkü iyonik bileşiklerde en küçük birim molekül değil, birim hücredir. İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonlar itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapı oluşturur. Kristal örgü yapısında her iyon, belirli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir. Örneğin sodyum klorürde her Na+ iyonu 6 Cl- iyonu tarafından ve her Cl- iyonu da 6 Na+ iyonu tarafından çekilerek sodyum klorür iyonik kristal yapısını oluşturur (Görsel 3.3.2). İyonik kristalde tekrarlayan bu yapısal birimlere birim hücre…

Devamı