KİMYA ALANI İLE İLGİLİ BAŞLICA MESLEKLER

KİMYA ALANI İLE İLGİLİ BAŞLICA MESLEKLER

Kimyager: Organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcileridir. Maddenin atom ve molekül yapısı, kimyasal özelliği, farklı maddelerle etkileşimi, yeni maddelerin oluşumu, yeni kullanım olanaklarının bulunması ve bu mad- delerin kimyasal analizi konusunda laboratuvar çalışmaları yapan kişidir. Eczacılık ilaçların üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve insan vücudundaki etkileşimlerini inceler. Eczacı ise ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, ilaçların kimyasal, fiziksel, ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, ilaç üretimi ve kullanılması konularında eğitim almış kişidir. Ayrıca ilaçları geliştiren, laboratuvarda hazırlayan, analizini yapan, doktorlar tarafından düzenlenen reçetelerdeki…

Devamı