MADDENİN FARKLI HÂLLERİ

MADDENİN FARKLI HÂLLERİ

Görsel 4.1.1’de İsveç’te bulunan buzdan yapılmış bir otel görüyorsunuz. Otelin hemen hemen tüm mobilyaları buzdan yapılmıştır. Otel, aralık ayından nisan ayına kadar yani buzlar erimeye başlayıncaya kadar hizmet veriyor. Bu otel yapılırken suyun hâl değişiminden yararlanılmıştır. Su doğada sıcaklık ve basınca bağlı olarak farklı fiziksel hâllerde bulunabilir. Suyun katı hâline buzullar, sıvı hâline nehir, göl ve denizler, gaz hâline ise sis, nem ve bulutlar örnek verilebilir. Maddelerin hâl değişimi sırasında sadece taneciklerin birbirinden uzaklığı değişir, maddenin kimyasal yapısı ve formülü değişmez. Bir maddenin ısı alarak Katı hâlden sıvı hâle geçmesine…

Devamı