Çevreye Zararlı Maddeler

Çevreye Zararlı Maddeler

Görsel 1.4.9ʼdaki uyarı işaretini bulunduran kimyasal maddeler insan ve çevre sağlığına zararlıdır. Bu maddeler havaya, suya ve toprağa karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre gitmez. Bu madde ile çalışıldıktan sonra atıkları kesinlikle doğaya atılmamalı, lavaboya dökülmemeli, mutlaka kimyasal atık şişesine boşaltılmalıdır. Bütün kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır

Devamı

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

ELEMENT Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir: • Tek tür atomdan oluşur. • Saf maddedir. • Homojendir. • Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi). • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. • Sembollerle gösterilir. (Tablo 1.3.1). • Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen). • Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 (Görsel 1.3.1) gibi çok…

Devamı

Empedokles

Empedokles

‘‘Gâh sevgiyle toplanır, bir olur bütün şeyler, Gâh da ayrılırlar yine tek tek nefretin kiniyle’’ Evrenin oluşumu ile ilgili orijinal fikirler ortaya atan ve hakkında birçok efsane bulunan Yunan filozofu Empedokles (Empedokıls) (Görsel 1.1.8), MÖ 490’larda doğmuş ve bütün nesnelerin su, hava, toprak ve ateş olmak üzere dört temel maddeden oluştuğunu ileri sürmüştür. Sevgi ve nefret gibi kavramları madde ile özdeşleştirerek maddenin itme ve çekme kuvvetleri sayesinde bir arada bulunduğuna inanmıştır. Bu inancını Doğa Üzerine adlı eserinde yukarıdaki dizelerle dile getirmiştir. Empedokles, deneye dayalı bazı araştırmalar da yapmıştır. Su saati…

Devamı