DİPOL-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

DİPOL-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

Hidrojen klorür molekülü polar bir moleküldür. Hidrojen kısmı kalıcı pozitif, klor kısmı ise kalıcı negatif yükle yüklüdür. Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına kalıcı dipol denir. HCl molekülleri, birbirine yaklaştığında birinin pozitif kutbu ile diğerinin negatif kutbu arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur. HCl moleküllerinde olduğu gibi polar moleküllerin kalıcı dipolleri arasında oluşan etkileşimlere dipol-dipol kuvvetleri denir (Görsel 3.4.3). Dipol-dipol etkileşimleri polar moleküllerdeki kalıcı dipollerden kaynaklandığı için zıt yüklü kutuplar arasında gerçekleşir. Dipol moleküller, hareket hâlinde oldukları için aralarında gerçekleşen çarpışmalar nedeniyle düzensiz olarak bir arada bulunur. HCl,…

Devamı