Moleküler Katılar

Moleküler Katılar

Moleküler Katılar Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; Moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri; dipol-dipol, London etkileşimleri ve hidrojen bağları olabilir. Örneğin iyot (Görsel 4.2.4), kuru buz (katı CO2) ve naftalin (C10H8) gibi apolar kovalent bağlı katılarda London etkileşimleri, SO2 gibi polar katılarda, dipol-dipol etkileşimleri, H2O, NH3 ve HF bileşiklerinin katı hâllerinde ise hidrojen bağları etkindir. Bu etkileşimler kovalent ve iyonik çekim kuvvetlerinden daha zayıftır. Bu nedenle moleküler katıların erime ve kaynama noktaları düşüktür.

Devamı

HİDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKİSİ

HİDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKİSİ

HİDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKİSİ Moleküller arası çekim kuvvetleri bir maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Katı bir maddeyi sıvı hâle getirmek veya bir sıvıyı buharlaştırmak için moleküller arası (zayıf etkileşim) çekim kuvvetini yenmek gerekir. Bu çekim kuvvetini yenmek onları bir arada tutan kuvvetten daha büyük bir enerji vermekle mümkün olur.Moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyük olursa verilmesi gereken enerji de o kadar fazla olur. Aşağıda 6A grubu elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin kaynama noktaları verilmiştir (Tablo 3.4.2). Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe kaynama noktasının artması gerektiği dikkate alındığında H2O’nun neden bu genellemeyi…

Devamı