MOLEKÜLLER

MOLEKÜLLER

MOLEKÜL Aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Moleküller en az iki atomun birleşmesiyle oluşur. Aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluştururlar. H2, N2 (Görsel 3.1.3), O2 , O3 , P4 , S8 gibi. Farklı atomlar birleşirse bileşik molekülünü oluştururlar. CO2 , H2O, CH4 , N2O, CH3COOH, H2SO4 gibi (Görsel 3.1.4). Bu bileşikler kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan bileşenlere ayrışabilir. Moleküller iki atomlu (diatomik), üç atomlu (triatomik) veya çok atomlu (poliatomik) olabilir. İki atomlu moleküllere F2, HCl, üç atomluya O3 , H2O, çok atomluya H2SO4 ,…

Devamı

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ

ELEMENT Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir: • Tek tür atomdan oluşur. • Saf maddedir. • Homojendir. • Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi). • Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. • Sembollerle gösterilir. (Tablo 1.3.1). • Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementlerden 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır (laboratuvarda üretilen). • Doğadaki elementlerin çok azı He, Ar gibi atomik, bazıları N2, O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 (Görsel 1.3.1) gibi çok…

Devamı