ATATÜRK’ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

ATATÜRK’ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri bilimsel ve akılcı düşünceyi her alanda egemen kılma isteğidir. Ona göre bilimsel düşünceden uzaklaşmak bir toplumun yok olma sebeplerinin başında gelir. Bu nedenle destansı bir mücadele verilerek kazanılmış bir zaferin bilimsel gelişmişlikle de taçlandırılması gerekir. Bu konuda “Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz.” diyerek bir toplumun aydınlanması ve gelişiminde akılcı düşüncenin önemini vurgulamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yurt dışına öğrenci gönderilir. Amaç, bilimsel ve teknolojik gelişmenin bu…

Devamı