KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER

Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Deneylerde kullanılan laboratuvar temel araç gereçleri aşağıda tanıtılmıştır Cam balon: Gövdesi küre, altı düz, silindir şeklinde, dar bir boynu olan cam malzemedir (Görsel 1.4.11). 50 mL’den 10 L’ye kadar hacmi olabilir. Çözeltilerin hazırlanması, saklanması, ısıtma, kaynatma, bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesi işlemlerinde kullanılır. Balon joje: Üst kısmı ince uzun, alt kısmı balon gibi yuvarlak cam malzemedir (Görsel 1.4.12). Belli derişimde çözeltilerin hazırlanmasında ve saklanmasında kullanılır. Boyun kısmında kabın ölçü çizgisi bulunur. Balon joje…

Devamı