HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

Görsel 4.1.6’da gül bir cam gibi kırılmaktadır. Bunun nedeni gülün donmasıdır. Gülü veya temas ettiği her şeyi donduran bir sıvı olabilir mi? Azot gazı, -1960 C’ta sıvılaştığı için sıvı azot en soğuk maddelerden biridir. Bu nedenle temas ettiği her şeyi dondurur. Bu özelliğinden dolayı tıpta organların dondurulmasında kullanılır. Çok geniş kullanım alanlarına sahip olan azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak havadır. Kuru hava hacimsel olarak yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen, % 1 diğer gazları (argon, karbon dioksit, su buharı vb) içerir. Havadan azot ve oksijenin elde…

Devamı

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER NELERDİR?

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER NELERDİR?

Beherglas: Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilmiş malzemedir (Görsel 1.4.15). Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi işlemlerde kullanılır. Büret: Alt kısmı musluklu, üzeri çizgilerle derecelendirilmiş, boru şeklinde cam malzemedir (Görsel 1.4.16). Titrasyon işleminde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatmak, sıvının hacmini ölçmek ve belli hacimde sıvı kullanmak için uygundur. Dereceli silindir (mezür): Üzerinde mL cinsinden bölmeler bulunan cam malzemedir (Görsel 1.4.17). Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılır. Çok hassas ölçüm yapmak için uygun değildir. Deney tüpü: Değişik çaplarda ince uzun, 100 °C sıcaklığa dayanabilen…

Devamı