BAŞLICA KİMYA ENDÜSTRİLERİ

BAŞLICA KİMYA ENDÜSTRİLERİ

İlaç Endüstrisi İlaçlar, doğal kaynaklardan veya sentez yoluyla elde edilen kimyasal maddelerdir (Görsel 1.2.8). İlaç ham maddelerinin üretimi ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu tepkimelerin incelenmesinde kimya biliminden yararlanılır. Ayrıca ilacın araştırma geliştirme, denetleme, onaylama, üretim, kalite kontrol, ambalajlama ve ürün piyasaya çıktıktan sonra inceleme aşamaları da kimya biliminin alanına girerPetrokimya Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanıdır (Görsel 1.2.9). Petrol ve petrol ürünleri başka ürünlere fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak dönüştürülür. Bu dönüşümler sırasında sıvı ve gaz yakıtlar, gaz yağı, çözücüler, makine-motor yağları, asfalt-zift, parafin, hidrokarbonlar…

Devamı