KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI

KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI

Kimya; maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Oldukça geniş ilgi ve uğraş alanlarına sahip olan kimya bilimi çeşitli alt dallara ayrılmış ve aşağıdaki disiplinler oluşmuştur. BAŞLICA KİMYA DİSİPLİNLERİ Kimya bilimi başlıca yedi disiplinden oluşmuştur.Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplinidir (Görsel 1.2.1). Analitik kimya boya, ilaç, kozmetik, yakıt, gıda, çevre endüstrisi gibi birçok endüstriyel alanda; tıpta, arkeolojide, adli kimyada kullanılan çok önemli bir kimyasal ölçüm bilimidir. Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin…

Devamı