HİDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKİSİ

HİDROJEN BAĞININ KAYNAMA NOKTASINA ETKİSİ

Moleküller arası çekim kuvvetleri bir maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Katı bir maddeyi sıvı hâle getirmek veya bir sıvıyı buharlaştırmak için moleküller arası (zayıf etkileşim) çekim kuvvetini yenmek gerekir. Bu çekim kuvvetini yenmek onları bir arada tutan kuvvetten daha büyük bir enerji vermekle mümkün olur.Moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyük olursa verilmesi gereken enerji de o kadar fazla olur. Aşağıda 6A grubu elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşiklerin kaynama noktaları verilmiştir (Tablo 3.4.2). Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe kaynama noktasının artması gerektiği dikkate alındığında H2O’nun neden bu genellemeyi bozduğunu açıklayabilir misiniz? Periyodik sistemin…

Devamı