KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER NELERDİR?

KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER NELERDİR?

Beherglas: Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilmiş malzemedir (Görsel 1.4.15). Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi işlemlerde kullanılır. Büret: Alt kısmı musluklu, üzeri çizgilerle derecelendirilmiş, boru şeklinde cam malzemedir (Görsel 1.4.16). Titrasyon işleminde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatmak, sıvının hacmini ölçmek ve belli hacimde sıvı kullanmak için uygundur. Dereceli silindir (mezür): Üzerinde mL cinsinden bölmeler bulunan cam malzemedir (Görsel 1.4.17). Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılır. Çok hassas ölçüm yapmak için uygun değildir. Deney tüpü: Değişik çaplarda ince uzun, 100 °C sıcaklığa dayanabilen…

Devamı