Cabir bin Hayyan

Cabir bin Hayyan

Cabir bin Hayyan Cabir bin Hayyan (Görsel 1.1.11) fizik, kimya, eczacılık, astronomi, mühendislik gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan Cabir bin Hayyan atomun parçalanabileceğine olan inancını şu şekilde dile getirmiştir: ‘‘Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir.’’ Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit, arsenik tozunu keşfettiği düşünülen Cabir bin Hayyan nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit, kral suyunu elde etmiştir. Cabir bin Hayyan damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiş “baz” kavramıyla kimyanın geGörsel 1.1.11: Cabir…

Devamı