KOVALENT BAĞLARIN OLUŞUMU

KOVALENT BAĞLARIN OLUŞUMU

NASA’nın Mars’ta sıvı hâlde su bulunduğunu açıklamasının ardından Mars’ta yaşama dair yapılan planlar hızlandırılmıştır. Biyolojik fonksiyonlarımızın yaşam anahtarı sudur. Dünya’daki yaşam da suya bağlıdır. Bu kadar önemli olan su acaba nasıl oluşur? Su molekülünü oluşturan oksijen ve hidrojen atomları ametaldir. Ametal-ametal atomları arasında iki veya daha fazla elektronunun ortaklaşa kullanılması ile kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ oluşumu Lewis yapısı ile gösterilebilir. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağlayıcı elektron çifti, bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çifti denir. Ortak kullanılan bir çift elektron, bir kovalent bağ yapar ve…

Devamı