ELEKTRONEGATİFLİK

ELEKTRONEGATİFLİK

Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsü olarak tanımlanabilir. (Görsel 2.3.9) • Elektronegatifliği en yüksek olan element 7A grubundaki flor elementidir. Elektronegatifliği en düşük element ise 1A grubundaki fransiyum elementidir. Soy gazlar bağ yapmadıklarından elektronegatiflik değerinden bahsedilmElektronegatiflik atoez. • m yarıçapına ve çekirdek yüküne bağlıdır. Atom yarıçapı küçüldükçe, aynı periyotta çekirdek yükü arttıkça elektronegatiflik artar. • Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı küçüldüğünden elektronegatiflik artar. • Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı büyüdüğünden elektronegatiflik azalır.

Devamı

ELEKTRON İLGİSİ

ELEKTRON İLGİSİ

Gaz hâlindeki nötr bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon oluşturması sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir ve E.İ. ile gösterilir. Elektron ilgisi, genellikle ekzotermik (ısı veren) bir olaydır. X(g) + e- X- (g) + E.İ. • Soy gazlar kararlı olduklarından elektron ilgileri çok düşüktür. Ametaller elektron almaya yatkın olduklarından elektron ilgileri metallerden daha yüksektir. (Elektron ilgisi en büyük olan klordur.) • Periyodik sistemde, aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle artar. • Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır.

Devamı