MOLEKÜLLER

MOLEKÜLLER

MOLEKÜL Aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Moleküller en az iki atomun birleşmesiyle oluşur. Aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluştururlar. H2, N2 (Görsel 3.1.3), O2 , O3 , P4 , S8 gibi. Farklı atomlar birleşirse bileşik molekülünü oluştururlar. CO2 , H2O, CH4 , N2O, CH3COOH, H2SO4 gibi (Görsel 3.1.4). Bu bileşikler kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan bileşenlere ayrışabilir. Moleküller iki atomlu (diatomik), üç atomlu (triatomik) veya çok atomlu (poliatomik) olabilir. İki atomlu moleküllere F2, HCl, üç atomluya O3 , H2O, çok atomluya H2SO4 ,…

Devamı