KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Hidrojen ve oksijen gazının suyu oluşturması kimyasal değişimdir. Bu değişim gerçekleştiğinde iki hidrojen ve bir oksijen atomu kendi aralarında güçlü etkileşimlerle su (H2O) molekülünü oluşturur. Bir damla su milyarlarca su molekülünün bir araya gelmesiyle oluştuğuna göre milyarlarca su molekülü nasıl bir arada bulunur? Su moleküllerini ve suyu oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarını birbirinden kolayca ayrıştırabilir miyiz? Sıvı hâldeki suyu gaz hâline geçirmek için suyun ısı alması yeterlidir (Görsel 3.2.1). Suyun gaz haline geçmesi hal değişimi yani fiziksel değişimdir. Fiziksel değişimde zayıf etkileşimler yani su molekülleri arasındaki…

Devamı

DALTON ATOM MODELİ

DALTON ATOM MODELİ

Democritus’un bir elementin en küçük birimine ‘‘bölünemeyen’’ anlamında atomos adını verdiğini daha sonraki yıllarda Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Yasasını bulduğunu biliyorsunuz. Proust (Prus)’un sabit oranlar, Dalton’ın Katlı Oranlar Yasasını bulması bilimsel anlamdaki ilk atom modeli olan Dalton atom modelinin temelini oluşturur. Bilardo topuna benzetilen (Görsel 2.1.1) Dalton atom modelinin varsayımlarını maddeler hâlinde inceleyelim: • Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. • Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez. • Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur (Görsel 2.1.2).

Devamı

Democritus

Democritus

‘‘Atomlar ve boş uzaydan başka var olan hiçbir şey yoktur; geriye kalan her şey bir görüştür.’’ sözünü söyleyen Democritus (Demokritos) (Görsel 1.1.9) MÖ 460’larda doğmuştur. Democritus her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu öne sürmüştür. Maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığına Yunanca bölünemeyen anlamına gelen atomos (atom) adını vermiştir. Atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Democritus maddelerin birbirinden farklı olmasının nedenini, atomların şekillerinin farklı olması veya aynı şekildeki atomlardan oluşmuş olsalar bile bu atomların düzenlenmelerinin farklı olmasına bağlamıştır.

Devamı