Cabir bin Hayyan

Cabir bin Hayyan

Cabir bin Hayyan Cabir bin Hayyan (Görsel 1.1.11) fizik, kimya, eczacılık, astronomi, mühendislik gibi alanlarda çalışmalar yapmıştır. İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan Cabir bin Hayyan atomun parçalanabileceğine olan inancını şu şekilde dile getirmiştir: ‘‘Maddenin en küçük parçası olan atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin söylediği gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom da parçalanabilir.’’ Sitrik asit, asetik asit, tartarik asit, arsenik tozunu keşfettiği düşünülen Cabir bin Hayyan nitrik asit, hidrojen klorür, sülfürik asit, kral suyunu elde etmiştir. Cabir bin Hayyan damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiş “baz” kavramıyla kimyanın geGörsel 1.1.11: Cabir…

Devamı

KİMYANIN BİLİM OLMA SÜRECİ

KİMYANIN BİLİM OLMA SÜRECİ

Kimya biliminin doğuşu, MÖ 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan işlemler ve üretilen maddeler teoriye dayanmayıp tamamen sınama yanılmaya dayalıdır. Bir uğraşın bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için teorik temelleri olması, sistematik bilgi birikimi sağlaması gerekir. Simya, sınama yanılmaya dayalı olduğu, teorik temelleri olmadığı ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir. Simya, kimyanın bilim olmadan önceki hâli olarak da kabul edilebilir. Simya; astronomi, astroloji, mitoloji, felsefe, tıp, din vb. birçok alandan pratik laboratuvar uygulamalarına kadar olan geniş bir aralığı kapsamaktadır. Simya döneminde simyacıları, araştırma yapmaya yönelten iki önemli uğraş bulunmaktadır….

Devamı