GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Çevremizde gördüğümüz maddelerin çeşitliliğinin sebebi atomların farklı şekillerde etkileşmesidir. Soy gazlar dışındaki atomlar elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması yaparak başka atomlarla etkileşerek bileşikleri oluşturur. Burada sorulması gereken soru, atomlar neden elektron alıp vermekte veya elektronunu ortaklaşa kullanmaktadır? Sonrasında aklımıza şu soru gelebilir, atomlar neden birbirleriyle etkileşerek bileşikleri oluşturur? Atomlar bileşik oluştururken soy gaz elektron dizilimine benzemek için değerlik elektronu adı verilen son katmanlarındaki elektronları alır, verir veya ortaklaşa kullanır. Periyodik sistemde I A , II A , III A grubunda bulunan elementler (H hariç) soy gaz elektron dizilimine…

Devamı

AMETALLER

AMETALLER

AMETALLER Periyodik sistemdeki H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, I elementleri ametaldir. Genellikle 4A, 5A, 6A ve 7A grubunda yer alırlar ve değerlik elektron sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ve 7’dir. Ametallerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Katı hâlde olanlar mat görünümlüdür. • Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz hâlinde bulunabilirler. Örneğin iyot katı, brom sıvı, oksijen, klor gaz hâlindedir. (Görsel 2.3.3 ve görsel 2.3.4) • Isıyı ve elektrik akımını iletmezler (karbonun farklı bir formu olan grafit hariç). • Tel ve levha hâline getirilemezler, dövülerek işlenemezler….

Devamı

METALLER

METALLER

Metaller, periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. 1A grubunda elementler, 3A grubunda bor hariç 1A, 2A, 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementleri metaldir. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundururlar. Sodyum, magnezyum, alüminyum, platin metallere örnek verilebilir. (Görsel 2.3.1 ve görsel 2.3.2) Metallerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. • Oda sıcaklığında civa hariç katı hâldedirler. • Isıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. • Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir. • Kendi atomları arasında metalik bağ bulunduğundan genellikle sağlam yapılıdırlar. • Erime…

Devamı