METALLER

METALLER

Metaller, periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. 1A grubunda elementler, 3A grubunda bor hariç 1A, 2A, 3A grupları, geçiş ve iç geçiş elementleri metaldir. Genellikle son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundururlar. Sodyum, magnezyum, alüminyum, platin metallere örnek verilebilir. (Görsel 2.3.1 ve görsel 2.3.2) Metallerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar. • Oda sıcaklığında civa hariç katı hâldedirler. • Isıyı ve elektrik akımını iyi iletirler. • Çoğu tel ve levha hâline getirilebilir, dövülerek işlenebilir. • Kendi atomları arasında metalik bağ bulunduğundan genellikle sağlam yapılıdırlar. • Erime…

Devamı