MOLEKÜLLER

MOLEKÜLLER

MOLEKÜL
Aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan
kimyasal türlere molekül denir. Moleküller en az iki atomun birleşmesiyle
oluşur.
Aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluştururlar. H2,
N2 (Görsel 3.1.3), O2 , O3 , P4 , S8 gibi. Farklı atomlar birleşirse bileşik
molekülünü oluştururlar. CO2 , H2O, CH4 , N2O, CH3COOH,
H2SO4 gibi (Görsel 3.1.4). Bu bileşikler kimyasal yöntemlerle kendini
oluşturan bileşenlere ayrışabilir.
Moleküller iki atomlu (diatomik), üç atomlu (triatomik) veya çok
atomlu (poliatomik) olabilir. İki atomlu moleküllere F2, HCl, üç atomluya
O3 , H2O, çok atomluya H2SO4 , C6H12O6 ve polimerler örnek
verilebilir.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz