LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ

LONDON KUVVETLERİ
Donmuş karbon dioksite kuru buz denir. Kuru
buzun kaynama noktası -78 o
C olup oda koşullarında
katı hâlden sıvı hâle geçmeden gaz hâle geçer
(süblimleşir). Oda koşullarında gaz hâlinde
olan CO2 kuru buz hâline nasıl getirilir?
CO2 apolar bir moleküldür. Apolar moleküllerin sahip olduğu
elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak
yoğunlaşabilir. Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin
yükleri, elektriksel alan uygulanması veya taneciklerin çarpışması
neden olabilir. Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak
negatif, diğer bölge ise geçici olarak pozitif yükle yüklenir. Bu durumda
molekülde geçici dipol yapı oluşur. Geçici dipollere indüklenmiş
dipol de denir. İndüklenmiş dipoller arasında olan etkileşime indüklenmiş
dipol-indüklenmiş dipol veya London kuvvetleri denir.
London kuvvetlerini elektron sayısı ve molekülün şekli etkiler.
London kuvvetleri elektronların, molekülün bir bölgesinde yoğunlaşmasından
kaynaklandığı için elektron sayısı arttıkça molekülün
kutuplanabilirliği (polarlanabilirliği) artar.
Soy gazlar apolar oldukları için molekülleri arasında London kuvvetleri
bulunur.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz