KİMYA LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

KİMYA LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

Kimya laboratuvarında, deney yaparken zarar görmemek ve bir kaza yaşamamak için güvenlik kurallarına
uygun davranılmalıdır. Laboratuvar güvenlik kurallarının yanı sıra kimyasallarla güvenli bir şekilde
nasıl çalışılacağı konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır. Laboratuvarda bulunan kimyasal maddeler yanıcı,
zehirli, tahriş edici veya patlayıcı etkiye sahip olabilir. Bu kimyasallardan bazıları kolaylıkla deriden
geçebileceği gibi, buharlaşma yolu ile soluduğumuz havaya karışabilir. Kimyasal maddelerin insan sağlığına
ve çevreye zarar vereceği bilinmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır

LABORATUVAR GÜVENLİK KURALLARI
1. Kimya laboratuvarında, laboratuvar önlüğü ve kapalı ayakkabı
giyilmeli, tehlikeli deneyler için özel koruma gözlüğü ve
maske kullanılmalıdır (Görsel 1.4.1).
2. Saçlar toplu, tırnaklar kesilmiş olmalıdır.
3. Ellerde kesik, çatlak veya açık yara varsa mutlaka bandajla
kapatılmalı ve yapılacak işe uygun eldiven kullanılmalıdır.
4. Bazı kimyasalların buharları olumsuz etkileyeceği için gözlerde
kontakt lens bulunmamalıdır.
5. Kimyasalların deri ile temas süresini arttıracağı için, yüzük,
bilezik gibi takılar çalışmaya başlamadan önce çıkarılmalıdır.
6. Laboratuvara yiyecek, içecek getirilmemeli ve tüketilmemeli,
kesinlikle sakız çiğnenmemelidir.
7. Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalı,
oyun oynanmamalı ve kesinlikle şaka yapılmamalıdır.
8. Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır.
9. Kimyasal maddelere kesinlikle çıplak elle dokunulmamalıdır.
10. Kimyasal maddeler koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır.
11. Kimyasal alındıktan sonra şişenin kapağı hemen kapatılmalıdır.
Aynı spatül, kaşık veya pipet temizlenmeden başka bir
madde için kullanılmamalıdır.
12. Sıvılar pipetle aktarılırken mutlaka puar kullanılmalı, kesinlikle
ağızla çekilmemelidir.
13. Derişik asitlerle çalışırken dikkatli olunmalı, asit çözeltisi hazırlanacaksa
cam baget yardımı ile asit yavaşça su içerisine
dökülüp seyreltilmeli, asla asit üzerine su eklenmemelidir.
14. Eter, aseton, alkol gibi uçucu ve yanabilen maddeler açık aleve
yakın tutulmamalıdır.
15. Uçucu ve yanıcı çözücüler nedeniyle, piller alev alma riski taşıdığı
için laboratuvarda kesinlikle cep telefonu kullanılmamalıdır.
16. Deney sırasında, deneyi yapan kişi deney ortamından ayrılmamalıdır.

17. Kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki etiketler koparılmamalı,
karalanmamalı, şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı
yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Etiketleri bozulmuş
ambalajlar, kullanılmamalıdır.
18. Katı ve sıvı atıklar lavabolara dökülmemeli, etiketlerle belirlenmiş
atık kaplarına atılmalıdır.
19. Kullanılmış deney malzemeleri yıkanmalı kesinlikle kirli bırakılmamalıdır.

20. Laboratuvardan çıkar çıkmaz eller hemen yıkanmalıdır.
21. Herhangi bir sağlık problemi olan öğrenci, öğretmenini bilgilendirmelidir.
22. Öğretmenin onay vermediği hiç bir işlem ve deney yapılmamalıdır.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz