İyonik Katılar

İyonik Katılar

İyonik Katılar
İyonik katıları oluşturan zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler
elektrostatik çekme kuvvetleridir.
İyonik katılarda genellikle anyonlar katyonlardan daha büyüktür.
Bu nedenle iyonik katılarda anyonların oluşturduğu boşluklara katyonlar
yerleşmiştir.
İyonik bileşikleri bir arada tutan güçlü etkileşimler olduğu için
iyonik bileşikler serttir. İyonik katıların erime ve kaynama noktaları
oldukça yüksektir. İyonik katılar elektriği iletmezler. Suda çözündüklerinde
veya eritildiklerinde elektriği iletirler.
İyonik katıların örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı
olabilir. NaCl (Görsel 4.2.3), CsCl, ZnS, MgO, CaF2 bileşikleri iyonik
katılara örnektir.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz