İYON-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

İYON-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ

İYON-DİPOL ETKİLEŞİMLERİ
Polar bir molekül olan suyun içine NaCl gibi
iyonik bir katı eklendiğinde katı iyonlarına ayrışarak
suda çözünür. İyonik bileşik molekül
olmak üzere iki zıt yüklü iyon içerir. Polar
su molekülleri de zıt yüklü kutuplara sahiptir. Su
molekülünün hidrojeni (pozitif kutbu) iyonik bileşiğin
negatif yüklü iyonuna (Cl-
), su molekülünün
oksijeni (negatif kutbu) iyonik bileşiğin pozitif
yüklü iyonuna (Na+
) yaklaşır. Böylece su molekülü
Na+
ve Cl-
iyonlarını kristal örgüsünden
kopararak ayırır. Bu şekilde iyonik katının iyonları
ile polar molekülün dipolleri arasında gerçekleşen
etkileşimlere iyon-dipol etkileşimleri denir

Benzer Yazılar

Yorum Yaz