HİDROJEN BAĞI

HİDROJEN BAĞI

Sıvı hâldeki suyun sıçrama, akma, damlama, birikme şeklindeki davranışı karmaşa
gibi görünse de aslında bir düzenin işaretidir. Suya bu özellikleri veren hidrojen
bağıdır. Bu bağ ayrıca proteinlerin dizilişini ve yapısını düzenleyerek yaşamın
organize olmasını sağlar.
Hava sıcaklığı hızla değişse de suyun sıcaklığı yavaş yavaş artar ya da azalır.
Suyun sıcaklığı havadaki sıcaklık değişimi kadar hızlı değişseydi insan vücudunun
yaklaşık % 70’i su olduğu için bu değişim en çok bizi etkilerdi. Hava ısındığında
ateşimiz yükselir, hava soğuduğunda donardık. Suyun bu özelliği yanında,
sıvı hâlinin katıya göre daha yoğun olması, iyi bir çözücü
olması, akıcılığının yüksek olması gibi özelliklerinin
oluşumunda hidrojen bağının etkisi vardır. Suya kimyasal
açıdan bu özellikleri kazandıran hidrojen bağı acaba nasıl
oluşur?
Su polar bir moleküldür. Oksijen atomunun elektronegatifliği
yüksek olduğu için hidrojen atomlarının elektronları
oksijen atomunun etrafında daha çok vakit geçirir.
Bu nedenle oksijen tarafı kısmi negatiftir (δ-
). Elektronsuz
kalmış gibi davranan hidrojen atomları ise kısmi pozitiftir
(δ+
). Birden fazla su molekülü bir araya geldiğinde
pozitif yüklü hidrojen ile komşu su molekülünün oksijen
atomları köprü oluşturur (Görsel 3.4.7). Bir molekülün
pozitif yüklü hidrojeni ile diğer molekülün negatif yüklü
atomu arasında moleküller arası elektrostatik çekim kuvveti
ile oluşan etkileşime hidrojen bağı denir.
Hidrojen bağı H atomunun elektronegatifliği
yüksek F, O, ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde
bulunur (NH3 , H2O, HF, CH3OH gibi.).
Hidrojen bağı, iki molekül arasında noktalarla
gösterilir. Örneğin HF molekülleri arasındaki hidrojen
bağı H F…H F şeklindedir. Hidrojen bağları
zayıf etkileşimler arasında en kuvvetlisidir.
Hidrojen bağı aynı iki molekül arasında oluşabildiği
gibi farklı iki molekül arasında da oluşabilir

Benzer Yazılar

Yorum Yaz