HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

HAVADAN AZOT VE OKSİJEN ELDESİ

Görsel 4.1.6’da gül bir cam gibi kırılmaktadır. Bunun nedeni gülün donmasıdır. Gülü veya temas ettiği
her şeyi donduran bir sıvı olabilir mi?
Azot gazı, -1960
C’ta sıvılaştığı için sıvı azot en soğuk maddelerden biridir. Bu nedenle temas ettiği her
şeyi dondurur. Bu özelliğinden dolayı tıpta organların dondurulmasında kullanılır.
Çok geniş kullanım alanlarına sahip olan azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak havadır.
Kuru hava hacimsel olarak yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen, % 1 diğer gazları (argon, karbon dioksit,
su buharı vb) içerir.
Havadan azot ve oksijenin elde edilmesi ayrımsal damıtma yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde
oksijen ve azotun kaynama noktaları farkından yararlanılarak sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır (Görsel
4.1.7).

Benzer Yazılar

Yorum Yaz