BAĞ ENERJİSİNE GÖRE ZAYIF VE GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

BAĞ ENERJİSİNE GÖRE ZAYIF VE GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

Magnezyum ve oksijen atomları arasındaki bağı kırmak için gerekli olan enerji 3850 kJ/mol’dür (Görsel 3.4.1). CH3OH molekülleri arasındaki bağı kırmak içinse 35,3 kJ/mol enerji gerekir (Görsel 3.4.2). Bu bağları kırmak için gerekli olan enerjiler arasındaki fark neden bu kadar büyüktür? Bağ oluşurken açığa çıkan veya bu bağı kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ enerjisinin birimi kJ/mol (kilojoule/mol) cinsinden hesaplanır. Magnezyum ve oksijen atomları arasındaki bağı kırmak için gerekli olan enerji, CH3OH molekülleri arasındaki bağı kırmak için gerekli olan enerjiden çok daha yüksektir. Çünkü magnezyum ve oksijen atomları…

Devamı

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER

GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER Çevremizde gördüğümüz maddelerin çeşitliliğinin sebebi atomların farklı şekillerde etkileşmesidir. Soy gazlar dışındaki atomlar elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması yaparak başka atomlarla etkileşerek bileşikleri oluşturur. Burada sorulması gereken soru, atomlar neden elektron alıp vermekte veya elektronunu ortaklaşa kullanmaktadır? Sonrasında aklımıza şu soru gelebilir, atomlar neden birbirleriyle etkileşerek bileşikleri oluşturur? Atomlar bileşik oluştururken soy gaz elektron dizilimine benzemek için değerlik elektronu adı verilen son katmanlarındaki elektronları alır, verir veya ortaklaşa kullanır. Periyodik sistemde I A , II A , III A grubunda bulunan elementler (H hariç) soy gaz elektron dizilimine…

Devamı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Hidrojen ve oksijen gazının suyu oluşturması kimyasal değişimdir. Bu değişim gerçekleştiğinde iki hidrojen ve bir oksijen atomu kendi aralarında güçlü etkileşimlerle su (H2O) molekülünü oluşturur. Bir damla su milyarlarca su molekülünün bir araya gelmesiyle oluştuğuna göre milyarlarca su molekülü nasıl bir arada bulunur? Su moleküllerini ve suyu oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarını birbirinden kolayca ayrıştırabilir miyiz? Sıvı hâldeki suyu gaz hâline geçirmek için suyun ısı alması yeterlidir (Görsel 3.2.1). Suyun gaz haline geçmesi hal değişimi yani fiziksel değişimdir. Fiziksel değişimde zayıf etkileşimler yani su molekülleri arasındaki…

Devamı

MOLEKÜLLER

MOLEKÜLLER

MOLEKÜL Aynı veya farklı atomların birbiri ile etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Moleküller en az iki atomun birleşmesiyle oluşur. Aynı atomlar birleşirse element molekülünü oluştururlar. H2, N2 (Görsel 3.1.3), O2 , O3 , P4 , S8 gibi. Farklı atomlar birleşirse bileşik molekülünü oluştururlar. CO2 , H2O, CH4 , N2O, CH3COOH, H2SO4 gibi (Görsel 3.1.4). Bu bileşikler kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan bileşenlere ayrışabilir. Moleküller iki atomlu (diatomik), üç atomlu (triatomik) veya çok atomlu (poliatomik) olabilir. İki atomlu moleküllere F2, HCl, üç atomluya O3 , H2O, çok atomluya H2SO4 ,…

Devamı

ATOM

ATOM

ATOM Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine atom denir. Atomlar proton, nötron ve elektron gibi daha küçük taneciklerden oluşmalarına rağmen fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamaz. Ancak nükleer yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Proton, nötron gibi tanecikler çekirdekte; elektronlar ise elektron bulutunda yer alır. Atom çapı elektron bulutu da dâhil olmak üzere yaklaşık 10-8 cm, çekirdeğin çapı ise yaklaşık 10-12 -10-13cm kadardır. Atomlar boyutlarının çok küçük olması nedeniyle optik mikroskoplarla görüntülenemez ancak elektron mikroskobu gibi araçlarla görüntülenebilir. Metaller (K, Fe, Cu, Au, Na….) ve soy gazlar (He,…

Devamı

KİMYASAL TÜRLER

KİMYASAL TÜRLER

Kuzey ışıkları (Görsel 3.1.1) atmosferin üst katmanlarında iyonlaşmış azot ve oksijenin temel enerji düzeyine dönüşmesi sonucu oluşur. Kuzey ışıklarındaki pozitif ve negatif iyonlar, uçan balonlardaki Helyum (He), oksijen tüplerindeki oksijen gazı (O2), şişedeki su (H2O), altın külçeleri (Au) gibi maddeler farklı tür tanecikler içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırılabilir.

Devamı