BAŞLICA KİMYA ENDÜSTRİLERİ

BAŞLICA KİMYA ENDÜSTRİLERİ

İlaç Endüstrisi İlaçlar, doğal kaynaklardan veya sentez yoluyla elde edilen kimyasal maddelerdir (Görsel 1.2.8). İlaç ham maddelerinin üretimi ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu tepkimelerin incelenmesinde kimya biliminden yararlanılır. Ayrıca ilacın araştırma geliştirme, denetleme, onaylama, üretim, kalite kontrol, ambalajlama ve ürün piyasaya çıktıktan sonra inceleme aşamaları da kimya biliminin alanına girerPetrokimya Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanıdır (Görsel 1.2.9). Petrol ve petrol ürünleri başka ürünlere fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak dönüştürülür. Bu dönüşümler sırasında sıvı ve gaz yakıtlar, gaz yağı, çözücüler, makine-motor yağları, asfalt-zift, parafin, hidrokarbonlar…

Devamı

KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI

KİMYANIN VE KİMYACILARIN UĞRAŞ ALANLARI

Kimya; maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Oldukça geniş ilgi ve uğraş alanlarına sahip olan kimya bilimi çeşitli alt dallara ayrılmış ve aşağıdaki disiplinler oluşmuştur. BAŞLICA KİMYA DİSİPLİNLERİ Kimya bilimi başlıca yedi disiplinden oluşmuştur.Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplinidir (Görsel 1.2.1). Analitik kimya boya, ilaç, kozmetik, yakıt, gıda, çevre endüstrisi gibi birçok endüstriyel alanda; tıpta, arkeolojide, adli kimyada kullanılan çok önemli bir kimyasal ölçüm bilimidir. Kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin…

Devamı

ATATÜRK’ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

ATATÜRK’ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri bilimsel ve akılcı düşünceyi her alanda egemen kılma isteğidir. Ona göre bilimsel düşünceden uzaklaşmak bir toplumun yok olma sebeplerinin başında gelir. Bu nedenle destansı bir mücadele verilerek kazanılmış bir zaferin bilimsel gelişmişlikle de taçlandırılması gerekir. Bu konuda “Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz.” diyerek bir toplumun aydınlanması ve gelişiminde akılcı düşüncenin önemini vurgulamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yurt dışına öğrenci gönderilir. Amaç, bilimsel ve teknolojik gelişmenin bu…

Devamı

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier

Modern kimyanın öncüsü olan Antoine Lavoisier (Antuan Lavoizi) (Görsel 1.1.14) 18. yüzyılda yaşayan Fransız bilim insanıdır. Antoine Lavoisier yaptığı deneyde, bir miktar kalay metalini içi hava dolu bir cam balona koyup ağzını kapatarak tartmıştır. Cam balonun ağzını açmadan ısıttığında balonda beyaz bir toz oluştuğunu gözlemlemiştir. Bu cam balonu tekrar tarttığında başlangıçtaki ağırlığın değişmediğini görmüştür. Deneylerinde teraziyi kullanarak Kütlenin Korunumu Kanununu bulmuştur. Lavoisier, oksijenin havada bulunan ve yanmaya neden olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğuGörsel 1.1.14: Antoine Lavoisier nu bulmuştur.

Devamı

Robert Boyle

Robert Boyle

Görsel 1.1.13’teki Fransız bilim insanı Robert Boyle’un (Robert Boyl) kimya ve fizik alanında birçok eseri bulunmaktadır. Bu eserlerinin en ünlüsü Kuşkucu Kimyager adlı kitabıdır. Boyle; havanın fiziksel özellikleri ile ilgilenmiş, havanın sıkıştılabilir bir nesne olduğunu ve yanma olayındaki rolünü belirtmiştir. Boyle ve Hooke, V geliştirmiş bu vakum pompasını kullanarak bir gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkinin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Bu ilişki Boyle Yasası olarak bilinir. Boyle elementi, kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde olarak tanımlamıştır. İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımlar arasında ayrım yapmış; kimyasal birleşmede maddenin özelliklerinin tamamıyla değiştiğini,…

Devamı

Ebû Bekir er-Râzî

Ebû Bekir er-Râzî

Ebû Bekir er-Râzî (Görsel 1.1.12) İranlı hekim, bilim insanı ve filozoftur. Kroze, fırın gibi laboratuvar araç gereçlerini geliştirmiştir. Kostik sodayı, gliserini keşfetmiş, alkolü antiseptik olarak tıpta kullanmış, karıncalardan damıtma yolu ile formik asidi elde etmiştir. Ebû Bekir er-Râzî simyada kullanılan maddeleri bedenler (metaller), ruhlar (kükürt, arsenik, cıva, nişadır), taşlar (pirit , mağnezya), vitrioller (metal sülfatları), borakslar (boraks, soda), tuzlar (kaya tuzu, potasa, güherçile) olarak sınıflandırmıştır. Maddenin atomlar ve boşluktan oluştuğu görüşüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirlerse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoGörsel 1.1.12: Ebû Bekir er-Râzî ğun olacağını,…

Devamı