BOHR ATOM MODELİ ve ONA KARŞI BAKIŞ

BOHR ATOM MODELİ ve ONA KARŞI BAKIŞ

Havai fişeklerden (Görsel 2.1.8) yayılan renkli ışıklar nasıl oluşur? Alevin üzerine bir miktar yemek tuzu döküldüğünde alev rengi sarıya dönüşür. Alev renginin sarıya dönüşmesi ve havai fişeklerde görülen renkli ışıkların nedeni farklı elementlerin ısıtıldıklarında farklı frekanslarda ışın yaymasıdır. Kalsiyum ve stronsiyum bileşikleri alevin rengini kırmızı, bakır bileşikleri yeşil, potasyum bileşikleri menekşe rengine dönüştürür (Görsel 2.1.9). Elementlerin alev rengi üzerinde yaptığı değişiklikler (alevin rengini farklı renklere dönüştürmesi) maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Platin tel alev rengi gözlemlenecek çözeltiye daldırılarak aleve tutulduğunda çözeltideki atomlar alevden ısı alır. Bir maddenin ısı enerjisini…

Devamı

DALTON ATOM MODELİ

DALTON ATOM MODELİ

Democritus’un bir elementin en küçük birimine ‘‘bölünemeyen’’ anlamında atomos adını verdiğini daha sonraki yıllarda Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Yasasını bulduğunu biliyorsunuz. Proust (Prus)’un sabit oranlar, Dalton’ın Katlı Oranlar Yasasını bulması bilimsel anlamdaki ilk atom modeli olan Dalton atom modelinin temelini oluşturur. Bilardo topuna benzetilen (Görsel 2.1.1) Dalton atom modelinin varsayımlarını maddeler hâlinde inceleyelim: • Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. • Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez. • Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur (Görsel 2.1.2).

Devamı

ATOM MODELLERİ

ATOM MODELLERİ

Çok parçalı bir puzzle (yapboz) yaparken ilk parçayı yerine yerleştirmek ancak birkaç denemeden sonra mümkün olur. Parçalar doğru yerleştikçe işiniz kolaylaşır. Uzun uğraşlar sonucunda puzzle tamamlanır. Bilim insanları bugün sahip olduğumuz atomla ilgili bilgilere yapbozda olduğu gibi pek çok uğraş, deneme ve bilgi sonucunda ulaşmışlardır. Atomu daha iyi anlamak için bilim insanları araştırmalar yapmış, bunun sonucunda çeşitli atom modelleri geliştirmişlerdir. Deneysel gözlemlere dayanarak olayları, nesneleri, olguları akılcı bir biçimde açıklayan şekillere model denir. Model yetersiz kaldığında geçerliğini yitirebilir. Bu durumda yeni gözlem ve deneyler yapılarak elde edilen bulgular genişletilir ve…

Devamı

ATOM MODELLERİ

ATOM MODELLERİ

DALTON ATOM MODELİ Democritus’un bir elementin en küçük birimine ‘‘bölünemeyen’’ anlamında atomos adını verdiğini daha sonraki yıllarda Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Yasasını bulduğunu biliyorsunuz. Proust (Prus)’un sabit oranlar, Dalton’ın Katlı Oranlar Yasasını bulması bilimsel anlamdaki ilk atom modeli olan Dalton atom modelinin temelini oluşturur. Bilardo topuna benzetilen (Görsel 2.1.1) Dalton atom modelinin varsayımlarını maddeler hâlinde inceleyelim: • Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. • Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez. • Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur (Görsel Farklı element…

Devamı

DENEY VE KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER

DENEY VE KİMYA  LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER

Huni: Üstü geniş alta doğru daralan cam malzemedir (Görsel 1.4.23). Süzme işleminde, sıvıların geniş ağızlı bir kaptan dar ağızlı bir kaba aktarılmasında kullanılır. Erlenmayer: Koni şeklinde, ağız kısmına doğru daralan cam malzemedir (Görsel 1.4.24). Çözelti hazırlanması ve saklanması, kristallendirme, titrasyon işlemi vb. amaçlar için kullanılır. Baget Çubuk şeklinde cam malzemedir Karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılır. Sacayağı: Metalden yapılmış, üç ayağı olan malzemedir Üzerine amyant tel yerleştirilir. Cam malzeme bunun üzerine konarak içindeki madde ısıtılır. İspirto ocağı: Isıtma deneylerinde kullanılan, cam gövde, fitil, alüminyum fitil tutucu ve kapaktan meydana…

Devamı